Selecteer een pagina

Welkom op onze site!

Jarenlange advisering en begeleiding leerde ons dat alles steeds gaat over Ik en over Ik-en-de-ander. 

Je kunt bij ons terecht voor een Werkplekonderzoek / Werkplekanalyse, Voorlichting/training Fysieke Belasting en Individuele begeleiding gericht op duurzame inzetbaarheid of re-integratie.

Meer weten? Neem contact met ons op via: 06-22 41 88 85 of info@ikander.nl 

 

 

Werkplekonderzoek / Werkplekanalyse

Het doel van een werkplekonderzoek of werkplekanalyse is het voorkomen (primaire-) en/of verminderen (secundaire preventie) van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Wanneer medewerkers zwaar of repeterend werk moeten uitvoeren lopen zij risico op rug-, nek-  of schouderklachten. Zeker wanneer de gemiddelde leeftijd van de medewerkers toeneemt is het belangrijk om te voorkomen dat men hier klachten van gaat ondervinden. Wanneer je als organisatie deze klachten wil helpen voorkomen, kunnen wij een werkplekonderzoek en werkplekanalyse uitvoeren waarin we de risico’s van beeldschermwerk en fysieke belasting zoals tillen, duwen/trekken, werkhoudingen en repeterende bewegingen (zoals bij RSI en KANS) in kaart brengen. Niet alleen de werkgerelateerde risicofactoren worden bekeken, ook de persoons- en privégebonden factoren worden meegenomen in het totaal advies. Onze werkwijze kenmerkt zich door een positieve en persoonlijke benadering, waarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en praktische oplossingen.

In een plan van aanpak – wat we gezamenlijk opstellen – staat te lezen welke maatregelen er nodig zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is. Advies over de meest geschikte stoel of ergonomische hulpmiddelen wordt hierin meegenomen. Deze kunnen op proef beschikbaar worden gesteld.

Na 4-6 weken wordt het plan van aanpak met de medewerker en de leidinggevende geëvalueerd.

Indien daar aanleiding voor is kan er overleg worden gevoerd met andere betrokken Arbo-professionals, zodat er naar de medewerker en de leidinggevende zoveel mogelijk dezelfde Arbokoers wordt aangehouden.

 

 

 

Voorlichting / training Fysieke Belasting

Bewuster omgaan met risico’s, meer inzicht krijgen in eigen regelmogelijkheden, meer gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor goede arbeidsomstandigheden, meer werkplezier en een grotere efficiëntie. 

Tijdens de groepstraining oefenen en behandelen we gevarieerde technieken die passend zijn bij het werk: tillen, dragen, duwen, maar ook de juiste, dynamische houding achter de computer. Met behulp van beeldmateriaal, gemaakt op de werkplek, laten we medewerkers zelf knelpunten en mogelijke oplossingen bedenken. Na de interactieve voorlichting wordt aandacht besteed aan het lange termijn effect. Om te komen tot gedragsverandering, is het belangrijk om met elkaar (medewerker, leidinggevende, HRM-er en Arbo-coördinator) afspraken te maken en deze ook vast te leggen in een protocol.
Er is een Voorlichting & Training ‘Omgaan met fysieke belasting’ en ‘Omgaan met beeldschermwerk’. Beide voorlichtingen zijn op dezelfde wijze opgebouwd.

 

Individuele Begeleiding

Bij (dreigende) uitval begeleiden we de re-integratie van medewerkers met fysieke en/of psychosomatische klachten of beperkingen. Duurzaam inzetbaar zijn en blijven is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als medewerker. Wij begeleiden als volgt.
Na een intake geven we de medewerker inzicht in de voorwaarden van herstel. Daarna wordt er een koppeling gemaakt tussen de voorwaarden van herstel en de belastende handelingen op de werkvloer of in de kantooromgeving. Samen met de medewerker en leidinggevende wordt er naar praktische en haalbare oplossingen gezocht en worden de afspraken vastgelegd in een plan van aanpak. Bij gedragsverandering of omgaan met werkdruk, maken wij gebruik van coaching vanuit de positieve psychologie. Wij gaan er van uit dat voor herstel participatie en eigen motivatie essentieel zijn, waarbij het onze taak is om nieuwe mogelijkheden aan te reiken.

Het resultaat is een snelle en duurzame re-integratie van de medewerker